Fönster i Västerås

Att välja fönster och tillbehör är inte lätt! lått oss på Dörr & fönsterlagret hjälpa till att välja ut det bästa alternativen.

Välkommen till din lokala fönsterbutik i Västerås

Vi på Dörr & fönsterlagret har valt ut ett antal leverantörer som tillsammans har ett brett sortiment. Vi har valt dom bästa enligt oss.

Välja rätt fönster

Att byta fönster är en stor investering och det är viktigt att göra rätt val av både produkt och installatör. Vi hjälper till med hela processen allt från val av fönster till tillbehör. Tänk på att fönstret inte blir bättre än montaget, välj en installatör som har kunskap.

Vart ska jag köpa fönster?

Att välja rätt leverantör är viktigt, vi på Dörr & Fönsterlagret har gjort ett noggrant urval av det som vi anser är bäst på marknaden. Våra fönster har bra garantier och tillverkare som har mycket hög kvalitet. Givetvis är alla våra fönster tillverkade för vårt svenska klimat.

Vi har ett väldigt brett sortiment

Vi på Dörr & fönsterlagret har valt ut ett antal leverantörer som tillsammans har ett brett sortiment. Vi har valt dom bästa enligt oss.

När är det dags för fönsterbyte?

Anledningarna kan vara många och vår erfarenhet är att de största anledningarna är bristande underhåll samt energi. Studier som har gjorts visar att så mycket som 30% av energin förloras genom fönstren. Att renovera fönster är kostsamt och den typen av åtgärd är inte långvarig.

Hur mäts storleken på ett fönster?

Standard så mäts fönster i modulmått, det är inte fönstermåttet utan hålets storlek som mäts. Som exempel 10*10= hålets storlek är bredd=100cm höjd=100cm ett fönster som är 10*10 är 98*98cm. Bredd måttet är alltid först, som standard ska det vara 1cm drev mån runtom.

Vad är u-värde?

U-värde är ett mått på ett byggmaterials isoleringsförmåga och anger hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av materialet vid en viss temperatur. Till skillnad från många andra sammanhang gäller att U-värdet blir allt bättre i takt med att siffran blir lägre. Att välja energifönster med lågt U-värde är med andra ord klokt om du vill spara energi och ha ett skönt inomhusklimat.

Hur monteras fönstret i fasaden

Det viktigaste är att man följer tillverkarnas föreskrifter gällande montaget. Använd alltid alla fästpunkter och säkerställ att alla karmskruvar får fäste. Innan montage kan det vara lämpligt att borra i karmen för att känna att det finns att skruva i bakom karmen. Fönstret ska monteras i isolerat skikt så att inga köldbryggor uppstår.

Drevning/isolering

Drevspalten mellan stommen och karmen skall tätas. Egenskaper/funktioner som tätningen skall ha är diffusionstäthet, värmetröghet, lufttäthet, flexibilitet, formstabilitet, vattentäthet och beständighet. Vi på Dörr & Fönsterlagret har en egen metod för att uppfylla alla egenskaper som krävs. Fog skum kan vara ett alternativ vid tex skumväggar, nackdelen med skum är att det inte går att efterjustera på samma sätt samt att sprängningar kan uppstå.

Att tänka på vid fönsterbyte

Att välja rätt fönster till ditt hus, det gäller både färg och form. Tänk på att ett fönsterbyte kan helt ändra karaktär på ditt hus.

Varför blir det kondens på fönster?

Utvändig kondens är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor om ytans temperatur faller under den omgivande luftens daggpunkt*. Exempelvis på morgonen efter en klar natt får man ofta sätta på vindrutetorkarna i bilen för att ta bort kondensen.