PVC-fönster

Hållbara, energisnåla och funktionella

PVC-fönster ett utmärkt val för den som söker energieffektiva, hållbara och lågt underhållskrävande fönsterlösningar. Deras förmåga att erbjuda termisk och ljudisolering, tillsammans med deras anpassningsbarhet och miljövänliga egenskaper, gör dem till en populär och mångsidig komponent inom modern byggindustri.

Se vårt sortiment av PVC-dörrar

Egenskaper

 • Hållbarhet: PVC-fönster är kända för sin långvariga hållbarhet. PVC-materialet är motståndskraftigt mot väder, korrosion, och påverkas inte av fuktighet eller termiter. Detta gör dem till ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
 • Isoleringsförmåga: PVC-fönster har utmärkta termiska egenskaper som hjälper till att bevara inomhustemperaturen. De minskar värmeförluster på vintern och hindrar överskottsvärme från att tränga in på sommaren, vilket leder till betydande energibesparingar.
 • Lågt underhåll: PVC-fönster kräver minimalt underhåll. De är enkla att rengöra och behöver inte målas om. Dessutom är PVC-materialet färgstabilt och bleknar inte över tid.
 • Ljudisolering: PVC-fönster har även utmärkta ljudisoleringsegenskaper, vilket minskar buller från omgivningen och skapar en tystare och mer avslappnad inomhusmiljö.

Fördelar

 • Energieffektivitet: PVC-fönster hjälper till att minska uppvärmnings- och kylkostnader genom att förhindra värmeförluster och överflödig värmeinträngning. Detta gör dem till ett miljövänligt och kostnadseffektivt val.
 • Säkerhet: PVC-fönster kan utrustas med säkerhetsförbättrande funktioner, såsom flerpunktslås och förstärkta profiler, som ökar skyddet mot inbrott.
 • Miljövänlighet: PVC-fönster är återvinningsbara, och deras långa livslängd minskar behovet av att byta ut fönster och därmed resursförbrukningen.
 • Anpassningsbarhet: PVC-fönster finns i en mängd olika storlekar och stilar, vilket gör det möjligt att anpassa dem till olika arkitektoniska och designbehov. De kan också färgas för att matcha byggnadens exteriör.

Användningsområden

PVC-fönster används i en mängd olika sammanhang, inklusive:

 • Bostäder: PVC-fönster är mycket populära i bostäder och används för både nybyggnation och renoveringar på grund av deras energieffektivitet och låga underhållskrav.
 • Kommersiella byggnader: De används i kommersiella fastigheter som kontorsbyggnader, butiker och restauranger för att förbättra energieffektiviteten och komforten.
 • Industriella faciliteter: PVC-fönster används även i industriella byggnader, där de kan tillåta dagsljus att komma in i arbetsutrymmen och samtidigt isolera mot buller och temperaturförändringar.
 • Offentliga byggnader: I offentliga byggnader, som skolor och sjukhus, används PVC-fönster för att skapa en energieffektiv och bekväm inomhusmiljö.