Sunnerbo Fönster

Sunnerbo Fönster AB är sedan 2008 beläget i småländska Nybro. I takt med ökad efterfrågan har personalstyrkan ökat från 4 till 55 personer.

Fönstertillverkningen sker i produktionslokaler på över 30 000 m2. För att möta marknadens krav har vi under 2012 investerat i en ny hypermodern träbearbetningslinje som tillverkar fönsterämnen med mycket hög precision. Vi kan idag leverera över 900 olika storlekar till våra återförsäljare. Under 2012 köpte Sunnerbo Fönster samtliga aktier i Bröderna Johanssons Träförädling AB med 45 anställda. Bröderna Johanssons är beläget i skånska Osby och är en av Sveriges modernaste dörrtillverkare för såväl ytter- som innerdörrar. 2014 förvärvar Sunnerbo Fönster Sävsjö Snickerifabrik AB. Med stor yrkesskicklighet och gedigen kunskap har Sävsjö Snickerifabrik i över 90 år tillverkat fönster efter kundens specifika önskemål och krav. 2016 förvärvar Sunnerbo Windows & Doors AB 80% av aktierna i GFAB Sweden AB med tillhörande dotterbolag. GFAB är ett ungt företag med gamla anor och genuint kunnande i ryggen. GFAB erbjuder en av Europas modernaste anläggningar för bearbetning av glas, speglar, lamellglas och isolerrutor en produktmix som är ganska unik på marknaden. Genom förvärvet av GFAB Sweden är vi unika på marknaden med att kunna erbjuda breda glaslösningar, fönster samt inner- och ytterdörrar från egen tillverkning.

Sunnerbo Fönster


Hemsida